Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-1-1100-2-220

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 1100W Điện áp: 220V Số cánh quạt: .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-1-1100-2-380

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 1100W Điện áp: 380V Số cánh quạt: .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-1-1500-4-220

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 1500W Điện áp: 220V Số cánh quạt: .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-1-1500-4-380

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 1500W Điện áp: 380V Số cánh quạt: .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-1-2200-4-220

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 2200W Điện áp: 220V Số cánh quạt: .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-1-2200-4-380

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 2200W Điện áp: 3800V Số cánh quạt:.....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-1-750-2-220

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 750W Điện áp: 220V Số cánh quạt: 2.....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-1-750-2-380

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 750W Điện áp: 380V Số cánh quạt: 2.....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-2-1500-220

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 1500W Điện áp: 220V .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-2-1500-380

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 1500W Điện áp: 3800V .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-2-2200-220

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 2200W Điện áp: 220V .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-2-2200-380

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 2200W Điện áp: 380V .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-2-3000-220

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 3000W Điện áp: 220V .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-2-3000-380

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 3000W Điện áp: 380V .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-2-750-220

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 750W Điện áp: 220V .....

Máy Bơm Tạo Khí Oxy Nuôi Thủy Sản BTKO-2-750-380

Liên hệ Trước thuế: Liên hệ
0

Thông số kĩ thuật: Công suất: 750W Điện áp: 380V .....

Facebook Comments ()